Strefa klienta
Pomoc

Zwrot kosztów dojazdu strony na rozprawę


Pytanie:

Czy istnieje jakaś podstawa prawna, albo orzeczenie (albo komentarz) wg. którego strona (powód) może żądać od pozwanego zwrotu kosztów za dojazd na rozprawę? Strona została wezwana do osobistego stawiennictwa, nie było możliwości wysłania innej osoby, a aby dojechać trzeba było przerwać urlop. Jestem stroną - powodem w sprawie cywilnej, wpadłam służbowym autem w dziurę. Pozwałam Województwo Mazowieckie, sąd zmienił tryb post. z uproszczonego na zwykły i wezwano mnie do osobistego stawiennictwa pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań - przesłuchanie w charakterze strony. W pouczeniu jest jedynie mowa o usprawiedliwieniu niestawiennictwa z powodu choroby. Wezwano mnie na termin, który wypadał w środku mojego urlopu (ok. 400 km od siedziby mojej firmy i sądu). Przyjechałam pociągiem a potem dojechałam taksówką do budynku sądu, złożyłam wniosek o zwrot wszystkich kosztów przed rozpoczęciem rozprawy (i załączyłam bilety i pokwitowania), jednak Sąd po przeczytaniu wniosku ustnie mnie poinformował, iż zwrot kosztów NIE PRZYSŁUGUJE stronom. Jednak wydaje mi się, że jeśli Sąd uwzględni moje powództwo to powinien zasądzić zwrot wszystkich kosztów, jakie poniosłam aby udowodnić swoją rację - więc także powinien zasądzić od pozwanego zwrot kosztów dojazdu na rozprawę. Jechałam przez 8 godzin w 1 stronę, w nocy i tylko po to, aby stawić się przed sądem, wróciłam wieczorem tego samego dnia. Proszę o odpowiedź, co powinnam powołać, aby sąd uwzględnił mój wniosek o zwrot kosztów.

Odpowiedź:

Strona ma prawo do zwrotu kosztów dojazdu do sądu. Jeśli nie miała pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), to może domagać się zwrócenie kosztów dojazdu na każdą rozprawę i powrotu. Jeśli strona miała pełnomocnika, to można domagać się zwrotu za dojazd na rozprawę, ale tylko wówczas, gdy strona była zobowiązana do osobistego stawiennictwa Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Jeśli strona reprezentowana jest przez adwokata lub radcę prawnego strona może domagać się zwrotu koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Najlepiej napisać do sądu wniosek i domagać się zwrotu poniesionych kosztów dojazdu. Jeśli sąd odmówi, to trzeba wnieść odwołanie JM

Hasła:

koszty sądowe

Data odpowiedzi:

18-09-2008r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

137248

Podobne:

Z jakich przepisów wynika, że powodowi nie należy się zwrot kosztów postępowania klauzulowego ? Czy od takiego postanowienia przysługuje odwołanie…

Zwrot kosztów postępowania klauzulowego

Jaka jest procedura oparta na przepisach karnych wnioskowania o zasądzenie od oskarżyciela prywatnego zwrotu poniesionych kosztów obrony i uczestnictwa w…

Koszty zastępstwa procesowego w procesie karnym

Jak w takim wypadku wygląda zasądzenie od strony przegrywającej zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę które poniosła strona wygrywająca celem udziału…

Koszty dojazdu strony do sądu

Czy faktycznie taka niska kwota to górna granica jaka przysługuje stronie z tytułu poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w postępowaniu…

Górna granica jaka przysługuje stronie z tytułu poniesionych kosztów z tytułu uczestnictwa w postępowaniu sądowym