Strefa klienta
Pomoc

Zwrot zadatku


Pytanie:

Zawarłam przedwstępną umowę sprzedaży na zakup własnościowego prawa do lokalu. Na mocy umowy, umowa zostaje rozwiązana, a strona sprzedająca zwróci nam zadatek jeśli decyzja banku o udzieleniu kredytu będzie odmowna. Zadatek zostanie wypłacony po okazaniu zaświadczenia z banku. Bank nie wyraził zgody na kredyt ze względu na upadłość spółdzielni i wydał zaświadczenie. Natomiast podczas podpisywania umowy uzgodniliśmy, że złożymy wniosek o kredyt w dwóch bankach, natomiast w umowie nie jest zapisane, że do zwrotu zadatku potrzebna jest negatywna opinia dwóch banków. Właściciel mieszkania i agencja pośrednictwa piętrzy teraz przed nami teraz trudności w odzyskaniu zadatku. Czy mają rację, czy mamy prawo do odzyskania zadatku?

Odpowiedź:

Skoro w umowie nie jest zaznaczone, iż potrzebna jest negatywna opinia dwóch banków, to należy przyjąć, iż wystarcza tylko odmowa udzielenia kredytu jednego banku. Sprzedawca nie można w dowolny sposób interpretować postanowień umowy i określać, że zwróci Państwu zadatek jeśli zostaną spełnione dodatkowe warunki, nie określone w umowie. Skoro teraz domaga się opinii dwóch banków, to za kilka tygodni będzie domagał się czterech albo pięciu. Jeśli sprzedawca nie zwróci dobrowolnie zadatku, to pozostaje wniesienie pozwu do sądu cywilnego przeciwko sprzedawcy o zapłatę zadatku. JM

Data odpowiedzi:

05-11-2008r.

Działy prawa:

Cywilne

Numer porady:

129146

Podobne:

Czy mogę otrzymać wzór dokumentu, który jest mi potrzebny do następującej sytuacji: kupuję mieszkanie, sprzedający chce w tej chwili mieć…

Umowa przedwstępna

Czy można oczekiwać obniżenia ceny lokalu przez sprzedającego po podpisaniu umowy przedwstępnej kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego? Sprzedaję swoje…

Obniżenie ceny mieszkania po podpisaniu umowy przedwstępnej

Córka przed wyjazdem na studia za granicę zawarła notarialną przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania. Zamiarem jej było po powrocie ze studiów…

Odstąpienie od umowy

Jakie są formy zabezpieczenia stron w przypadku realizacji transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości? A jak zabezpiecza się strony przy wynajmie?

Jakie są formy zabezpieczenia stron w przypadku realizacji transakcji sprzedaży/kupna nieruchomości, a jak zabezpiecza się strony przy wynajmie?