PYTANIE: Windykacja należności z tytułu nieopłaconych rachunków telefonicznych

Byłam winna telefonii komórkowej 400 zł. W wyniku utraty pracy nie mogłam spłacić wyżej wymienionej zaległości. Nadmienię również, że gdy pracowałam moje rachunki telefoniczne wynosiły średnio 250-350 zł miesięcznie. Gdy poprosiłam o umorzenie tych należności telefonia komórkowa X oddała sprawę firmie windykacyjnej i z 400 zł zrobiło się 1500.Teraz firma ta nęka mnie i moich najbliższy, straszy komornikiem i policją ! Nie mam tych pieniędzy i nie wiem co robić! Czy prawo mnie jakoś chroni, czy tak bogata telefonia komórkowa nie może odpuścić sobie 400 zł? Czy istnieje możliwość, aby firma windykacyjna za naruszenie dobra osobistego członków mojej rodziny w ramach zadośćuczynienia spłaciła moje zadłużenie?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wyłącznie od dobrej woli wierzyciela (w tym przypadku operatora IDEA) zależy czy będzie on dochodził zaległych należności czy tez odstąpi od ich egzekwowania. W przypadku gdy wierzyciel uzyskał przeciwko Pani tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty czy wyrok opatrzone klauzulą wykonalności) i skierował sprawę do komornika jedyną możliwością jej zakończenia jest dokonanie przez Panią zapłaty. Jeżeli sprawa nie została jeszcze oddana komornikowi również najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie zapłaty (komornik do Pani obecnego długu doliczy swoje koszty co spowoduje kolejny znaczny wzrost zadłużenia). Może spróbuje Pani zwrócić się do IDEI z prośbą o rozłożenie zaległej kwoty na raty. Natomiast jeżeli rzeczywiście nie uda się Pani zorganizować żadnych środków należałoby poczekać na otrzymanie pierwszego wezwania od komornika i wówczas spotkać się z nim w trakcie pełnionego przez niego dyżuru i przedstawić sytuację. Być może komornik zgodzi się na dokonywanie przez Panią ratalnych wpłat i nie dokona dalszych czynności (np. zajęcia i sprzedaży Pani ruchomości czy zajęcia wynagrodzenia za pracę). Co do drugiej części Pani pytania żeby firma windykacyjna zapłaciła na Pani rzecz zadośćuczynienie najpierw sąd musiałby ustalić, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych członków Pani rodziny. W tym celu konieczne byłoby złożenie pozwu w sądzie okręgowym z żądaniem ustalenie przez sąd, iż nastąpiło naruszenie dóbr osobistych oraz zasądzenia od firmy windykacyjnej na rzecz osób „poszkodowanych” zadośćuczynienia, następnie odbyłoby się kilka rozpraw, na których sąd przesłuchałby strony i świadków… Całe postępowanie trwałoby co najmniej kilka miesięcy.

DODANO:
14/06/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie