Czyny zakazane w prawie autorskim mogą być nieokreślone - uznał Trybunał Konstytucyjny

W prawie autorskim jest przepis, który wprowadza odpowiedzialność karną za nieokreślone naruszenie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w dobie nowych technologii takie niejasne formułowanie przepisu należy uznać za uzasadnione.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał bardzo ciekawy wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) dotyczący praw autorskich.

RPO zaskarżył ustęp 3 artykułu 115 ustawy o prawie autorskim. Aby zrozumieć możliwą wadę tego przepisu, najlepiej będzie przytoczyć cały artykuł 115 z ustawy. Brzmi on tak.rt. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 19 1 , art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 19 3 ust. 2, art. 20 ust. 1–4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak sami widzicie, ustęp 3 mówi o karze za bliżej nieokreślony czyn. Wiadomo tylko tyle, że ten czyn może naruszać cudze prawa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale nie wiadomo, co to za czyn. To właśnie było powodem, dla którego Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył przepis do Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej przeczytasz na: di.com.pl/news/51542

comments powered by Disqus

Podobne artykuły

Elastyczne prawo autorski...

Kraje, które mają elastyczne prawo autorskie, doświadczają większych wzrostów gospodarczych, także w branży wydawniczej...

czytaj więcej
Tajna ustawa o dialogu sp...

Pracodawcy, związki zawodowe i minister pracy wspólnie uzgodnili sobie projekt ustawy "o dialogu społecznym". Większość...

czytaj więcej
Unijna reforma prywatnośc...

Prawo ochrony danych w UE miało być tak zreformowane, aby zapewniło ochronę prywatności w świecie cyfrowych technologii...

czytaj więcej