Rynek dronów w Europie ma szansę, bo USA postawi zbyt wiele wymagań?

Drony nie powinny znikać z pola widzenia - to jedna z zasad, jakie mają obowiązywać w USA operatorów małych bezzałogowych statków powietrznych. W ten sposób USA może zamknąć sobie drogę do takich komercyjnych zastosowań dronów, które w Europie są już testowane.

Wczoraj amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zaproponowała ramy regulacyjnedotyczące dotyczące małych dronów o masie poniżej 25 kilogramów, używanych do celów innych niż rekreacyjne. Kopię dokumentu z propozycjami znajdziecie pod tym tekstem. Zaproponowane zasady wzbudzają mieszane uczucia. Otwierają one drogę do komercyjnych lotów dronów w USA, ale z drugiej strony wprowadzają ograniczenia, które uniemożliwią stosowanie dronów do wielu działań.

Już wcześniej FAA ogłosiła, że firmy z branży filmowej i telewizyjnej dostaną pozwolenia na stosowanie dronów. Ustalone dla nich zasady są podobne do tych, które zaproponowano wczoraj. Oto wybrane przykłady z propozycji FAArony przez cały czas muszą pozostawać w polu widzenia operatora. Muszą pozostać na tyle blisko, aby dało się je obserwować bez dodatkowych przyrządów optycznych. rony mogą latać tylko w dzień, z maksymalną prędkością 100 mil na godzinę (160 km/h) i nie wyżej niż 500 stóp (152,4 m) nad poziomem gruntu, przy widoczności wynoszącej min. 3 mile (4,8 km).perator nie może obsługiwać więcej niż jednego drona w tym samym czasie. Można skorzystać z pomocy "obserwatora wizualnego", ale ten obserwator również nie może nadzorować więcej niż jednego drona jednocześnieperator ma wypatrywać i unikać kolizji ze statkami powietrznymi. W razie ryzyka kolizji to operator drona ma wykonać manewr zapobiegający zderzeniu.ie można latać nad ludźmi nieuczestniczącymi operacjach drona i należy omijać pewne zastrzeżone strefy (np. okolice lotnisk).

Więcej przeczytasz na: di.com.pl/news/51529

comments powered by Disqus

Podobne artykuły

Elastyczne prawo autorski...

Kraje, które mają elastyczne prawo autorskie, doświadczają większych wzrostów gospodarczych, także w branży wydawniczej...

czytaj więcej
Tajna ustawa o dialogu sp...

Pracodawcy, związki zawodowe i minister pracy wspólnie uzgodnili sobie projekt ustawy "o dialogu społecznym". Większość...

czytaj więcej
Unijna reforma prywatnośc...

Prawo ochrony danych w UE miało być tak zreformowane, aby zapewniło ochronę prywatności w świecie cyfrowych technologii...

czytaj więcej