Kategoria: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

 • II SA/Bd 1335/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6341 Pozbawienie uprawnień kombatanckich oraz pozbawienie uprawnień dla wdów /wdowców/ po kombatantach Hasła tematyczne: Kombatanci Skarżony organ: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Data: 2010-11-08 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji Sędziowie: Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie…

 • I SA/Bd 891/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 Hasła tematyczne: Podatkowe postępowanie Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-10-12 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Ewa Kruppik-Świetlicka /przewodniczący/Leszek Kleczkowski /sprawozdawca/Urszula Wiśniewska Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Ewa Kruppik – Świetlicka Sędziowie: sędzia WSA Leszek…

 • I SA/Bd 1018/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne: Interpretacje podatkowePodatek od towarów i usług Skarżony organ: Minister Finansów Data: 2010-12-08 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Uchylono zaskarżony akt Sędziowie: Ewa Kruppik-Świetlicka /przewodniczący sprawozdawca/Leszek KleczkowskiUrszula Wiśniewska Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Ewa Kruppik – Świetlicka…

 • I SA/Bd 1001/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw Hasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczne Skarżony organ: Inne Data: 2010-12-02 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Ewa Kruppik-Świetlicka /przewodniczący/Leszek Kleczkowski /sprawozdawca/Urszula Wiśniewska Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym:…

 • II SA/Bd 1314/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej Hasła tematyczne: Prawo pomocy Skarżony organ: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Data: 2010-11-03 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Ustanowiono adwokata Sędziowie: Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Jarzembski po rozpoznaniu…

 • II SAB/Bd 48/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6135 Odpady Hasła tematyczne: Odrzucenie skargi Skarżony organ: Inspektor Nadzoru Budowlanego Data: 2010-09-20 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Odrzucono skargę Sędziowie: Elżbieta Piechowiak /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi…

 • II SA/Bd 1287/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz Hasła tematyczne: Prawo pomocy Skarżony organ: Wojewoda Data: 2010-10-25 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Odmówiono przyznania prawa pomocy Sędziowie: Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia…

 • I SA/Bd 913/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-10-22 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Oddalono wniosek Sędziowie: Teresa Liwacz /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Liwacz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia…

 • II SA/Bd 1166/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6139 Inne o symbolu podstawowym 613 Hasła tematyczne: Koszty sądowe Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-09-30 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Zasądzono zwrot wpisu sądowego Sędziowie: Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia…

 • II SA/Bd 1394/10 – Wyrok WSA w Bydgoszczy

  Sygnatura: 6034 Zjazdy z dróg publicznych Hasła tematyczne: Drogi publiczne Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-11-25 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję Sędziowie: Anna Klotz /przewodniczący sprawozdawca/Jarosław WichrowskiMałgorzata Włodarska Sentencja Dnia 20 stycznia 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz (spr.)…