Kategoria: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

 • I SA/Gl 215/09 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne: Interpretacje podatkowe Skarżony organ: Minister Finansów Data: 2009-02-25 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Zasądzono zwrot kosztów postępowaniaUchylono zaskarżoną interpretację indywidualną Sędziowie: Eugeniusz ChristEwa Madej /przewodniczący/Teresa Randak /sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia…

 • IV SA/Gl 389/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 Hasła tematyczne: Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-06-14 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Beata Kalaga-GajewskaMałgorzata Walentek /sprawozdawca/Stanisław Nitecki /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga – Gajewska…

 • IV SA/Gl 259/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 Hasła tematyczne: Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-04-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Beata Kalaga-GajewskaMałgorzata Walentek /sprawozdawca/Stanisław Nitecki /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga – Gajewska…

 • II SA/Gl 1079/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę Hasła tematyczne: Wywłaszczanie nieruchomościNieruchomości Skarżony organ: Wojewoda Data: 2010-09-20 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji Sędziowie: Andrzej MatanElżbieta KaznowskaRafał Wolnik /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Rafał…

 • I SA/Gl 1074/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6114 Podatek od spadków i darowizn Hasła tematyczne: Podatek od czynności cywilnoprawnych Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-10-08 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Beata Kozicka /sprawozdawca/Eugeniusz ChristEwa Madej /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędzia NSA Eugeniusz Christ,…

 • II SA/Gl 932/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Hasła tematyczne: Administracyjne postępowanieGospodarka gruntami Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-08-23 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Andrzej Matan /sprawozdawca/Elżbieta KaznowskaRafał Wolnik /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Rafał Wolnik, Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska,…

 • IV SA/Gl 488/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 Hasła tematyczne: Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-07-16 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Beata Kalaga-GajewskaMałgorzata WalentekStanisław Nitecki /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga –…

 • III SA/Gl 2598/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne: Prawo pomocy Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-11-19 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Odmówiono przyznania prawa pomocy Sędziowie: Leszek Wolny /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach Leszek Wolny po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2011 r. na…

 • I SA/Gl 955/10 – Wyrok WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania Hasła tematyczne: Podatek dochodowy od osób fizycznych Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-08-30 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Grzegorz GraniecznyKrzysztof Winiarski /sprawozdawca/Teresa Randak /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA…

 • I SA/Gl 1072/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach

  Sygnatura: 6115 Podatki od nieruchomości Hasła tematyczne: Zawieszenie/podjęcie postępowania Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-10-06 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach Treść wyniku: Zawieszono postępowanie. Sędziowie: Eugeniusz Christ /przewodniczący sprawozdawca/Przemysław DumanaWojciech Organiściak Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia NSA Przemysław Dumana, Sędzia WSA Wojciech…