Kategoria: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.

 • II SA/Go 3/11 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6205 Nadzór sanitarny Hasła tematyczne: Inspekcja sanitarna Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data: 2011-01-04 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Aleksandra Wieczorek /sprawozdawca/Marek Szumilas /przewodniczący/Michał Ruszyński Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Szumilas Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.) Sędzia…

 • I SA/Go 1290/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne: Prawo pomocy Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-12-21 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Odmówiono przyznania prawa pomocy Sędziowie: Zbigniew Kruszewski /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim – Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 2 lutego…

 • II SA/Go 783/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6036 Inne sprawy dotyczące dróg publicznych Hasła tematyczne: Przywrócenie terminu Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-11-02 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Odmówiono przywrócenia terminu Sędziowie: Joanna Brzezińska /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Sędzia WSA Joanna Brzezińska po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2011…

 • II SA/Go 722/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6200 Choroby zawodowe Hasła tematyczne: Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Sanitarny Data: 2010-09-29 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Przyznano pełnomocnikowi wynagrodzenie za nieopłaconą pomoc prawną Sędziowie: Jacek Jaśkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz po rozpoznaniu w…

 • I SA/Go 1271/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6539 Inne o symbolu podstawowym 653 Hasła tematyczne: Administracyjne postępowanie Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Data: 2010-12-10 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Alina RzepeckaJoanna Wierchowicz /sprawozdawca/Stefan Kowalczyk /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowalczyk Sędziowie Sędzia WSA…

 • I SA/Go 1153/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny Hasła tematyczne: Celne postępowanie Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Data: 2010-11-18 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Alina Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/Jacek NiedzielskiJoanna Wierchowicz Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:…

 • I SA/Go 1287/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6111 Podatek akcyzowy Hasła tematyczne: Wstrzymanie wykonania aktu Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Data: 2010-12-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji Sędziowie: Joanna Wierchowicz /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wierchowicz po rozpoznaniu w dniu 18…

 • I SA/Go 1171/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty Hasła tematyczne: Podatek od czynności cywilnoprawnych Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-11-22 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Alina RzepeckaDariusz Skupień /przewodniczący/Jacek Niedzielski /sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący…

 • I SA/Go 915/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.) Hasła tematyczne: Podatkowe postępowanieOdrzucenie skargi Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-09-09 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Odrzucono skargę Sędziowie: Alina Rzepecka /sprawozdawca/Dariusz Skupień /przewodniczący/Jacek Niedzielski Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień…

 • I SA/Go 1130/10 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

  Sygnatura: 6110 Podatek od towarów i usług Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Skarbowej Data: 2010-11-15 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Treść wyniku: Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki Sędziowie: Stefan Kowalczyk /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stefan Kowalczyk…