Kategoria: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie


 • 1. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące uzyskanego przychodu ze zbycia określonych nieruchomości i innych ww. praw majątkowych, ma zastosowanie do nieruchomości i praw nabytych

  Autor: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Sygnatura: I SA/Sz 330/07 Hasła tematyczne: zbycie, sprzedaż nieruchomości, ulga mieszkaniowa Kategoria: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 22 lutego 2007 r. Nr PBM/415-3/2007, dokonując na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz.…

 • Zgodnie z art. 116 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej i spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidar

  Autor: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Sygnatura: I SA/Sz 47/05 Hasła tematyczne: postępowanie układowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaległości podatkowe, odpowiedzialność solidarna, ogłoszenie upadłości, odpowiedzialność członków zarządu Kategoria: Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe D z siedzibą w D zawiązana została w dniu 26.06.1993 r. W dniu 11.08.2000 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników Spółki podjęło uchwałę o…

 • I SA/Sz 944/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6309 Inne o symbolu podstawowym 6306111 Podatek akcyzowy Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Data: 2009-12-21 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Odmówiono zmiany postanowienia WSA Sędziowie: Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA – Marian Jaździński po rozpoznaniu w dniu 3 lutego…

 • I SA/Sz 943/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6309 Inne o symbolu podstawowym 6306111 Podatek akcyzowy Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Data: 2009-12-21 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Odmówiono zmiany postanowienia WSA Sędziowie: Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA – Marian Jaździński po rozpoznaniu w dniu 3 lutego…

 • I SA/Sz 942/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6309 Inne o symbolu podstawowym 6306111 Podatek akcyzowy Hasła tematyczne: Inne Skarżony organ: Dyrektor Izby Celnej Data: 2009-12-21 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Odmówiono zmiany postanowienia WSA Sędziowie: Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA – Marian Jaździński po rozpoznaniu w dniu 3 lutego…

 • I SA/Sz 933/10 – Wyrok WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6537 Egzekucja należności pieniężnych, do których  nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 ust. 3  ustawy o f Hasła tematyczne: Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-12-03 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Anna SokołowskaJoanna Wojciechowska /przewodniczący sprawozdawca/Kazimierz Maczewski Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym:…

 • II SA/Sz 998/10 – Wyrok WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz Hasła tematyczne: Budowlane prawo Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Data: 2010-11-19 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Uchylono decyzję I i II instancji Sędziowie: Danuta Strzelecka-KuligowskaHenryk Dolecki /sprawozdawca/Maria Mysiak /przewodniczący/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny…

 • II SA/Sz 8/11 – Postanowienie WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6019 Inne, o symbolu podstawowym 601 Hasła tematyczne: Odrzucenie skargi Skarżony organ: Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Data: 2011-01-05 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Odrzucono skargę Sędziowie: Danuta Strzelecka-Kuligowska /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Sędzia NSA Danuta Strzelecka – Kuligowska po rozpoznaniu w dniu […] na posiedzeniu…

 • II SA/Sz 926/10 – Wyrok WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6139 Inne o symbolu podstawowym 613 Hasła tematyczne: Skarżony organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze Data: 2010-10-18 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Oddalono skargę Sędziowie: Elżbieta MakowskaMarzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/Mirosława Włodarczak-Siuda Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska,, Sędzia NSA…

 • II SA/Sz 1049/10 – Postanowienie WSA w Szczecinie

  Sygnatura: 6198 Inspekcja pracy Hasła tematyczne: Odrzucenie skargi Skarżony organ: Inspektor Pracy Data: 2010-12-01 Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie Treść wyniku: Odrzucono skargę Sędziowie: Elżbieta Makowska /przewodniczący sprawozdawca/ Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Elżbieta Makowska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze…