Orzeczenie nr PP-446/26/03


Autor: Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju

Sygnatura: PP-446/26/03

Hasła tematyczne: szkolenie pracownicze, podnoszenie kwalifikacji, prowadzenie

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie podatku VAT od przychodów uzyskiwanych przez placówkę oświatową Urząd Skarbowy w Burku-Zdroju uprzejmie informuje:

Prowadzenie kursów udoskonalających, szkoleń, konferencji przedmiotowo metodycznych i konsultacji dla nauczycieli gmin jest sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w symbolu 80.4 Usługi szkolnictwa dla dorosłych i pozostałych form kształcenia. Symbol 80 jako usługi w zakresie edukacji występuje w załączniku Nr 2 w poz 19 (wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku) – do ustawy z dnia 08-01-1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.).

Wynajmowanie pomieszczeń na wczasy profilaktyczno-lecznicze dla pracowników oświaty pokrywane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 100 % jest zwolnione od podatku VAT zgodnie z § 67 ust. 1 lit. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.).

Zakwaterowanie innych osób nie związanych z resortem oświaty jest sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w symbolu 552315 jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania i zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) pozycja 108 są opodatkowane stawką VAT – 7 %.