Orzeczenie nr PP-443/13/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PP-443/13/03

Hasła tematyczne: składowanie odpadów (śmieci), stawki podatku

Kategoria:

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 23.07.2003 r. (wpływ do urzędu 25.07.2003 r.) uzupełnionego pismem z dnia 30.07.2003 r.(wpływ do urzędu 4.08.2003 r.), dotyczące zastosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży usług w zakresie zbierania i wywozu odpadów, wyjaśnia:

Usługi polegające na zbieraniu, magazynowaniu i transportowaniu odpadów zakwalifikowane wg PKWiU do grupowania 90.00.2- usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów korzystają z opodatkowania wg 7% stawki VAT jako wymienione w poz. 127 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).