Orzeczenie nr PP-443/12/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PP-443/12/03

Hasła tematyczne: przekazanie, podatek od towarów i usług, przedmiot opodatkowania, projekt, darowizna

Kategoria:

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak Fn.III. 3324/18/2003 z dnia 25.07.2003 r. (wpływ do urzędu 28.07.2003 r.), dotyczące opodatkowania przekazania przez Gminę projektu budowlanego, wyjaśnia:

Gotowy projekt budowlany jest towarem, który zgodnie z PKWiU zakwalifikowano do grupowania 74-20-10-00-11 – dokumentacja techniczno-budowlano-montażowa.

Zdaniem Urzędu nieodpłatne przekazanie projektu budowlanego należy traktować jako darowiznę, która zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Darowizna przedmiotowego projektu będzie korzystała z opodatkowania wg 22% stawki VAT zgodnie z art. 18 ust. 1 cytowanej ustawy. W omawianym przypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, ponieważ projekt stanowi integralną część inwestycji i na tym etapie nie może być mowy o używaniu.