Sprzedaż premiowa w postaci bonów na usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Sygnatura: PUSPD/415/38/03

Hasła tematyczne: sprzedaż premiowa, bony, koszty uzyskania przychodów

Kategoria:

Planuje Pan uruchomić, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży paliw, sprzedaż premiową dla klientów, którzy dokonają zakupów w większych ilościach. Premią będą bony uprawniajace do skorzystania z usług gastronomicznych na określoną tym bonem wartość. Dla potwierdzenia wydania nagrody – bonu wydawany będzie dokument z określoną ilością zakupionego przez klienta paliwa. Rozliczenie z zakładem gastronomicznym następować ma w okresach miesięcznych w oparciu o liczbę faktycznie zrealizowanych przez klientów bonów. Wprowadzenie takiej promocyjnej sprzedaży winno być na okres całej akcji w widoczny sposób podane do wiadomości wszystkich klientów wraz z określeniem szczegółowych warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać bon. Wydatki związane z taką sprzedażą maja niewątpliwie na celu wzrost zainteresowania klientów i co za tym idzie wzrost przychodu, a zatem zgodnie z art. 22 ustawy o podatku od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia.