– czy zakup koni podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych


Autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

Sygnatura: PM-005-1/54/03

Hasła tematyczne: zwierzęta, sprzedaż

Kategoria:

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w celu uzupełnienia interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 7.11.2003 r. Nr US.V/436-12/03, skierowanej do Pani Małgorzaty N., w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, stwierdza co następuje.

Na mocy art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia 9 września 2000 r.,o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Ustawa ta nie definiuje jednak pojęcia rzeczy ani też praw majątkowych. Wobec powyższego zachodzi konieczność sięgnięcia do innych dziedzin prawa.
Odnośnie zwierząt będących przedmiotem obrotu gospodarczego należy przede wszystkim opierać się na przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.,o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. W sprawach nie uregulowanych w tej ustawie, zgodnie z dyspozycją art. 1 ust. 2 do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

Takie unormowania wprost wskazują, że zwierzę nie może być zakwalifikowane jako rzecz.

Z tych też względów do sprzedaży zwierząt nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.