Dotyczy działalności gospodarczej w zakresie podkuwania koni – opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT tj. 22%, natomiast usługa polegająca na korekcie kopyt sklasyfikowana pod pozycją PKWiU 01.4 jako odrębna usługa, jest zwolniona od pod


Autor: Urząd Skarbowy w Brzegu

Sygnatura: PP/443/IN/1/EŚ/2004

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, stawki podatku, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), działalność gospodarcza, podatek od towarów i usług, usługi

Kategoria:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W pozycji "1" załącznika, pod symbolem PKWiU 01.4, wymienione są usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt. Z powyższego wynika, że działalność gospodarcza w zakresie podkuwania koni opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT tj. 22%, natomiast usługa polegająca na korekcie kopyt sklasyfikowana pod pozycją PKWiU 01.4 jako odrębna usługa, jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Reasumując, usługa podkuwania koni opodatkowana 22% stawką podatku VAT oraz korekta kopyt jako usługa zwolniona od tego podatku jest zgodna z Pana stanowiskiem zawartym w zapytaniu.