Czy zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów z powierzchni ziemi, tj. złota, platyny, srebra podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: I-1/415/1/04

Hasła tematyczne: źródła przychodu, podatek dochodowy od osób fizycznych, przychód, metale szlachetne

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. (data wpływu 19.01.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż analizując obowiązujące przepisy prawa podatkowego:

  • ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.);
  • ustawę z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.);
  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.);
  • ustawę z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), należałoby stwierdzić, że zbieractwo i kolekcjonerstwo nie jest objęte obowiązkiem podatkowym i nie jest zaliczane do działalności gospodarczej

Z treści złożonych przez Pana pism wynika ponadto, że nie prowadzi Pan handlu pozyskanymi minerałami.

W związku z powyższym zdaniem tutejszego organu podatkowego Pańskie zainteresowania hobbistyczne nie stanowią źródła przychodów w rozumieniu przepisów w/w ustaw.