Faktura dotycząca eksportu towarów została wystawiona w grudniu 2003r, przekroczenie granicy nastąpiło w styczniu 2004r.Czy ta sprzedaż jest przychodem grudnia 2003r., czy stycznia 2004r.


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

Sygnatura: US-25/024/404/9/04

Hasła tematyczne: podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody ewidencjonowane

Kategoria:

Obowiązujący do dnia 31.12.2003r. przepis art.14 ust.1d ustawy o podatku ochodowym od osób fizycznych (Dz.U.Nr.14 poz.176 z 2000r. ze zm.)stanowi, iż w przypadku wykonywania przez podatnika świadczenia na eksport,w związku z którym na podatniku ciąży obowiązek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za datę powstania przychodu uważa się określoną w tym dokumencie i potwierdzoną przez organ celny datę wywozu przedmoitu eksportu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.Ustawą z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw (Dz.U.nr.202, poz.,1956) z dniem 1 stycznia2004r. ust.1d art.14 został uchylony.W przypadku, gdy faktura dotycząca eksportu towarów wystawiona została w miesiącu grudniu 2003r., a przekroczenie granicy nastąpiło według dokumentów celnych w styczniu 2004r., należy zastosować przepis art.14 ust.1d ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych obowiązyjącym do dnia 31 grudnia 2003r. i zaliczyć uzyskany z tego tytułu przychód do przychodów miesiąca stycznia 2004r.