Podatnik jest szkołą publiczną. Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynajmu sali gimnastycznej na rzecz szkół prywatnych. Najemcy w wynajmowanym obiekcie prowadzą zajęcia i rozgrywki sportowe


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście

Sygnatura: PP 443-89/03

Hasła tematyczne: wynajem, szkoła niepubliczna, szkoła publiczna

Kategoria:

Wynajmowanie obiektu sportowego na różne cele jest klasyfikowane w zależności od tego, czy obiekt ten będzie później przez użytkownika wykorzystywany na cele komercyjne, czy też na cele, których nie można nazwać komercyjnymi. Uznaje się, że wynajem obiektu sportowego jest dokonywany na cel komercyjny wówczas, gdy w obiekcie tym organizowane są pokazy rozrywkowe, działalność handlowa, wesela, targi imprezy kulturalne lub sportowe. Cechą komercyjnego korzystania z obiektu jest pobieranie przez wynajmującego pożytków z wykonywanej tam działalności. W przypadku wynajmu sali gimnastycznej na cele komercyjne dla usługi tej właściwym jest grupowanie PKWiU 70.20.12 (usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym na własny rachunek) i zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się w tym przypadku podstawową stawkę 22%.
Natomiast w przypadku gdy sala gimnastyczna jest wynajmowana przez szkołę osobom fizycznym i innym podmiotom, które np. rozgrywają mecze piłki lub mają zajęcia gimnastyczne – na cele niekomercyjne – wówczas ma zastosowanie grupowanie PKWiU 92.62.13 (usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane) a co za tym idzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy. o VAT.
Zdaniem tut. Organu wynajem sali gimnastycznej na rzecz szkoły prywatnej nosi cechy komercyjności. Szkoła prywatna prowadzi odpłatną działalność edukacyjną, a zajęcia sportowe stanowią jeden z elementów tej usługi. Skoro odpłatna działalność szkoły jest działalnością komercyjną, to także wynajmowanie obiektu sportowego w celu wykonywania w nim jednego z elementów tej działalności nosi cechę komercyjności. W takim przypadku usługa wynajmu sali gimnastycznej nie może korzystać ze zwolnienia, lecz winna być opodatkowana, w przypadku takim ma zastosowanie podstawowa stawka 22%.
W celu wyjaśnienia wątpliwości dot. klasyfikacji statystycznej świadczonej usługi Podatnik może zwrócić się do urzędu statystycznego o wydanie opinii statystycznej.Począwszy od 1 stycznia 2003 r., w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zakwalifikowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.