opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót ziemnych, które zgodnie z PKWiU zaliczone zostały do grupy rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych i robót ziemnych nr 45.11


Autor: Urząd Skarbowy w Brzegu

Sygnatura: PD-I-415/INT/6/WB/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( D z . U. z 1997r.Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych ze świadczenia usług w zakresie robót ziemnych, które zgodnie z PKWiU zaliczone zostały do grupy rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych i robót ziemnych nr 45.11.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wyjaśnia :

w myśl art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz.930 ze zm.) za działalność usługową uznaje się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów w dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ( PKWiU).

Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi jest właściwym Urzędem do prawidłowego określenia symbolu PKWiU dla świadczonych przez Pana usług. Zatem, jeżeli wykonywanie koparkami wykopów pod budynki i tory kolejowe zostanie przez ten Urząd zaliczone do robót budowlanych (sekcji F działu 45), to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4 litera a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz.930 ze zm.), wynosi 5,5% przychodów.