Jaką stawką zryczałtowanego podatku powinna być opodatkowana działalność określona symbolem PKD 7220, 7240, 7250


Autor: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

Sygnatura: US.I.2-415/14/04

Hasła tematyczne: ryczałt ewidencjonowany, działalność usługowa, klasyfikacje, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stawki podatku

Kategoria:

W związku z Pana zapytaniem z dnia 20.01.2004r. w sprawie określenia stawki ryczałtu dla działalności określonej symbolem EKD 7220, 7240, 7250, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z zastrzeżeniem art. 8 podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Pozarolnicza działalność gospodarcza klasyfikowana jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.)

Zgodnie z przepisami ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 17% przychodów ze świadczenia usług w zakresie oprogramowania, które to usługi sklasyfikowane są pod symbolem 7220 PKWiU (art. 12, ust. 1 pkt 2 lit. h),
  • 8,5% przychodów ze świadczenia usług w zakresie: (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b).
    • usługi baz danych sklasyfikowanych pod symbolem 7240 wg PKWiU,
    • usługi konserwacji i napraw biurowych sklasyfikowanych pod symbolem 7250 KWiU.

Jeżeli działalność wykonywana przez Pana jest zgodna z wyżej wymienioną, to należy odprowadzać podatek wg wyżej podanych stawek.