Czy mogę odliczyć koszty eksploatacji samochodu ciężarowego zakupionego z myślą o wykorzystaniu go do prowadzenia działalności gospodarczej w kwotach netto ?
Zaznaczam, iż nie chciałbym umieszczać tego samochodu w środkach trwałych.


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: IUSBI-2/415-704/2004

Hasła tematyczne: samochód ciężarowy, działalność gospodarcza, środek trwały

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 5.02.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na eksploatację samochodu ciężarowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.


Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że określony wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, gdy poniesienie wydatku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo na funkcjonowanie źródła przychodów oraz wydatek ten nie został wymieniony w art. 23.


Jeśli zatem samochód ciężarowy, choć nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jest wykorzystywany w działalności gospodarczej to koszty eksploatacji tego samochodu, co do zasady mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.


W takiej sytuacji powinno jednak zostać udowodnione, że samochód ten jest używany tylko w działalności gospodarczej lub, że poniesione wydatki miały związek z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby tej działalności. Ciężar tego dowodu spoczywa na podatniku.

W świetle powyższego, o ile będzie Pan dysponował takimi dowodami, to ponoszone wydatki na eksploatację nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.