Czy przekazanie ulotki informacyjnej do firmy prowadzącej jej kolportaż jest przekazaniem towarów na cele reklamy i czy podlega opodatkowaniu VAT


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Sygnatura: D2-443/6/2004

Hasła tematyczne: przekazanie towarów, reklama

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 16.01.2004 r. informuję, że zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy. Opisana przez Stronę ulotka informacyjna zawierająca ogólne informacje o sprzedawanych towarach, ich ceny, miejscu placówek handlowych przekazywana do firmy prowadzącej jej kolportaż nie jest towarem w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o VAT, a w związku z tym w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania cyt. art. 2 ust. 3 pkt 1.

Podatek naliczony w fakturach dokumentujących zakup ulotki podlega odliczeniu zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.