Jak w ramach produkcji filmowej wykonywanej osobiście w mojej firmie, mogę jako scenarzysta, reżyser czy operator filmowy wykonywać pracę wg umów o dzieło, wynikającej z prawa autorskiego


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: IUSBI-2/415-750/2004

Hasła tematyczne: umowa cywilnoprawna, działalność kulturalna, działalność wykonywana osobiście, umowa o dzieło, zawarcie umowy, działalność artystyczna

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 30.01.2004 r. zapytaniem dotyczącym zawarcia "z samym sobą" umowy o dzieło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizacji filmów dokumentalnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przez pozarolniczą działalność gospodarczą rozumie się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt-y 1, 2, 4-9.

W świetle powyższego, wykonywane osobiście przez Pana niektóre czynności (np.: scenarzysta, reżyser, operator filmowy) podejmowane przy realizacji filmów, mieszczą się w zakresie Pana działalności gospodarczej. Zawarcie ewentualnej umowy o dzieło na wykonanie prac przy realizacji filmów może zatem dotyczyć osób obcych.