Rozliczenie podatku naliczonego przy zakupie budynku użytkowego w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku VAT


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-2/005/2/1077/03

Hasła tematyczne: obniżenie podatku należnego

Kategoria:

dotyczy: zapytania z dnia 12.08.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Miechowie w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu budynku z przeznaczeniem go na wynajem w celach innych niż mieszkalne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, tytułem uzupełnienia informacji z dnia 04.09.2003 r., nr PP/448-47/03 udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia:
Zgodnie z. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Podatnicy, dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku mogą zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy o VAT zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną. Konsekwencją tej regulacji jest wynikający z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o VAT obowiązek odrębnego określenia przez podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną. Tym samym ocena związku dokonanego zakupu ze sprzedażą opodatkowaną bądź zwolnioną należy do podatnika.

Jeśli zatem dokonany zakup budynku, w Pana ocenie ma służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym (wynajem na cele użytkowe) to ma Pan prawo do obniżenia podatku należnego o cały podatek naliczony przy nabyciu tego budynku.