Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży używanych palet, skupowanych na wolnym rynku jako zwolnione od podatku od towarów i usług, które Spółka, w razie potrzeby, naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom


Autor: Urząd Skarbowy w Chełmie

Sygnatura: PP/443-1/04

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, opakowania zwrotne, stawki podatku

Kategoria:

W odpowiedzi na wniosek Spółki o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży używanych palet, skupowanych na wolnym rynku jako zwolnione od podatku od towarów i usług, które Spółka, w razie potrzeby, naprawia we własnym zakresie, a następnie odsprzedaje innym podmiotom, informuję, iż stanowisko zajęte przez Spółkę jest właściwe.

Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług towary, które mogą być użyte jako opakowania zwrotne, z wyjątkiem nowych opakowań sprzedawanych przez producentów i importerów. Z przytoczonego przepisu wynika więc, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega jedynie sprzedaż nowych opakowań przez producentów i importerów.

Do sprzedaży palet prowadzonej przez Spółkę przebiegającej w opisany we wniosku sposób, ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług. Ewentualne naprawy palet winny być wliczone w cenę sprzedaży towaru.