Świadczenie usług parkingowych a obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego z tego tytułu za pomocą kasy rejestrującej


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: US.III-443/5/2004

Hasła tematyczne: opłata parkingowa, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, kasa rejestrująca, podatek od towarów i usług, usługi parkingowe, prowadzenie ewidencji, parking, ewidencja

Kategoria:

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli sprzedają towary i świadczą usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

Na mocy § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), Minister Finansów zwolnił na czas określony, tj. do dnia 31.12.2004r. niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zwolnienie przedmiotowe. Zwolnieniem tym objęte są czynności szczegółowo wymienione w załączniku Nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia. W załączniku tym pod poz. 14 wymienione zostały m. in. – usługi parkingowe (PKWiU – 63.21.24), które świadczy Pani od miesiąca lutego 2004 jako rozszerzenie wcześniej prowadzonej działalności w innym zakresie.

Mając zatem na uwadze powyższy stan prawny oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku, obrotu ze sprzedaży usług parkingowych nie jest Pani zobligowana rejestrować przy zastosowaniu kas rejestrujących.