Zasady rozliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku od towarów i usług


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/1170/03

Hasła tematyczne: podatek naliczony, wydatki inwestycyjne, odliczenia

Kategoria:

Dotyczy: zapytania z dnia 01.08.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Zakopanem w sprawie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (zakupy iwestycyjne).

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik może zmniejszyć podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związaną ze sprzedażą opodatkowaną. Dlatego też podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (art. 20 ust. 1 ww. ustawy o VAT). W przypadku gdy w ocenie podatnika jest on w stanie określić odrębnie kwoty podatku naliczonego mającego służyć sprzedaży opodatkowanej i kwoty podatku naliczonego mającego służyć sprzedaży zwolnionej, nie ma konieczności stosowania metody określonej w art. 20 ust. 3-5 ww. ustawy o VAT. Przy zakupach inwestycyjnych służących do budowy domu z przeznaczeniem go na wynajem na cele mieszkalne i użytkowe, dopuszczalne jest zastosowanie podziału podatku naliczonego związanego ze sprzedażą (planowaną) opodatkowaną i zwolnioną na podstawie udziału powierzchni przeznaczonej na wynajem opodatkowany (na cele użytkowe) w powierzchni całkowitej budynku i odliczenie tej części podatku naliczonego, który dotyczy powierzchni przeznaczonej na wynajem opodatkowany. Należy przy tym zauważyć, iż zastosowanie takiej metody wymaga prowadzenia szczegółowej ewidencji podatku nalioczonego, który będzie w przyszłości służył czynnościom opodatkowanym i czynniściom zwolnionyn odrębnie – zgodnie z wymogami art. 20 ust. 1 ww. ustawy o VAT. Jednocześnie ustalenia dot. proporcji, o której mowa, muszą znajdować bezpośrednie oparcie w dokumentacji budowlanej i księgowej.

Niniejsze wyjaśnienie jest sprostowaniem informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem z dnia 01.10.2003 r., nr P.P.443-17/03.