Czy pracownik zatrudniony od 01.06.2003r. ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. kosztów uzyskania przychodów za 7 miesięcy, pomimo że wynagrodzenie za pracę otrzymuje dopiero po upływie każdego przepracowanego miesiąca


Autor: Urząd Skarbowy w Zgierzu

Sygnatura: I-2/415/7/04

Hasła tematyczne: zeznanie podatkowe, pracownik, podatnik, wynagrodzenie za pracę, koszty uzyskania przychodów, czas pracy

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że:

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Ust. 2 tego przepisu wskazuje w jakiej wysokości przysługują pracownikowi koszty z tytułu stosunku pracy. W 2003r. koszty uzyskania przychodów wynoszą, za rok podatkowy nie więcej niż:

  • 1.199,52 zł (miesięcznie 99,96 zł), jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z jednego stosunku pracy,
  • 1.799,37 zł, jeżeli podatnik uzyskiwał w/w przychody równocześnie od kilku zakładów pracy,
  • 1.499,40 zł (miesięcznie 124,95 zł), jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  • 2.249,21 zł jeżeli podatnik uzyskuje w/w przychody równocześnie od kilku zakładów pracy, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

W przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia (np. z ostatniego dnia danego miesiąca na 5 dzień następnego miesiąca), należy uwzględnić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodów za miesiąc, w którym pracownik świadczył pracę, a nie otrzymał wynagrodzenia.

W opisanym przypadku przy rocznym obliczaniu podatku za rok 2003, ma Pan prawo odliczyć od osiągniętego przychodu koszty jego uzyskania za miesiące, w których świadczył Pan pracę, a nie otrzymał wynagrodzenia.