Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. – jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą – wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

Sygnatura: I USB XVI-412/179/2004

Hasła tematyczne: opieka, prawo do odliczenia, zwierzęta, schronisko dla zwierząt, warunki odliczenia, charakter działalności gospodarczej, odliczenie od dochodu, darowizna

Kategoria:

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) darowizny m.in. na działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, z tym, że łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn na wszystkie cele określone w ustawie nie może przekroczyć 15% dochodu.

Przy definiowaniu pojęć określających cele, na które mogą być przekazywane darowizny podlegające odliczeniu należy posługiwać się wykładnią gramatyczną.

Według takiej wykładni:

  • "charytatywny" określony jest jako: wspierający biednych i potrzebujących pomocy; miłosierny, dobroczynny i filantropijny,
  • "opiekuńczy" znaczy: sprawujący nad kimś, nad czymś opiekę, wyrażający czyjąś dbałość, troskliwość; dotyczący opiekuna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt stanowi, iż zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Jednocześnie na podstawie art. 11 ust. 4 tej ustawy Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz inne organizacje społeczne o podobnym statutowym celu działania mogą zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt.

W związku z powyższym darowizny dokonane przez osoby fizyczne na rzecz schroniska dla zwierząt stanowią darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą i podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia tego podatku w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu

Reasumując, przekazana przez Pana darowizna na konto schroniska dla zwierząt podlega odliczeniu od dochodu.