Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi w zakresie protetyki stomatologicznej


Autor: Urząd Skarbowy w Pabianicach

Sygnatura: USIIIVAT/443/240/2004/RR

Hasła tematyczne: stawki podatku, usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi specjalistyczne, usługi medyczne

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004r. (data wpływu: 02.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje:
W załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), który jest wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką 7%, wymieniono w:

  • poz. 41 symbol PKWiU ex 33.10.17 sztuczne stawy; przyrządy; aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wyłączeniem szyn do kończyn, zestawów do zespolenia kości, przyrządów i aparatów do chirurgii urazowej i ortopedii, śrub regulacyjnych ortodontycznych,
  • poz. 134 usługi napraw i konserwacji wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnychi protetycznych bez względu na symbol PKWiU wymienione m.in. w poz. 41.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, korzystając z uprawnienia przyznanego mu na mocy art. 50 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżył na niektóre z powyższych wyrobów i usług stawkę VAT do 0%. Dotyczy to towarów i usług, które zostały wymienione w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz.268 ze zm. ), czyli:

  • poz. 34 ex 33.10.17 sztuczne stawy; przyrządy; aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wyłączeniem szyn do kończyn, zestawów do zespolenia kości, przyrządów i aparatów do chirurgii urazowej i ortopedii, śrub regulacyjnych ortodontycznych, namiastek syntetycznych naczyń krwionośnych, narządów i innych materiałów stosowanych w chirurgii, obuwia na stopy wrażliwe,
  • usługi związane z wyrobami ortopedycznymi i oprotezowaniem, bez względu na symbol PKWiU.

W związku z powyższym zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach stawkę 0% w oparciu o poz. 34 załącznika Nr 2 do rozporządzenia stosują jedynie protetycy sprzedający gotową protezę.
Natomiast w przypadku, gdy występuje: naprawa protez zębowych przez protetyka, sprzedaż protez zębów, które stomatolog zamówi i zakupi u protetyka na zlecenie a następnie dopasuje i założy pacjentowi, czynności te należy zakwalifikować do usług w zakresie ochrony zdrowia wymienionych w załączniku Nr 2 poz. 20 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jako zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 w.w. ustawy.