Czy działalność gospodarcza polegająca na konfekcjonowaniu towarów w/g zleceń klienta podlega opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?


Autor: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim

Sygnatura: U.S.I./3.415-14/04

Hasła tematyczne: stawki podatku, działalność usługowa, przychody ewidencjonowane, przychód, zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 17 lutego 2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przjęciu, że podane w powyższym piśmie dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawarości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika Nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829) działalność gospodarcza zaliczona do podklasy 74.82.Z dotyczy działalności związanej z pakowaniem i obejmuje pakowanie towarów wykonywane na zlecenie:

  • napełnianie aerozoli,
  • butelkowanie,
  • pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.)
  • etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
  • pakowanie paczek i prezentów.


  • Podklasa ta nie obejmuje:

    • pakowania związanego z transportem, klasyfikowanego w 63,40,A,B,C,.


Wobec powyższego prowadzona przez Panią działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.