Czy dochód uzyskany ze sprzedaży prawa do dostawy buraków do cukrowni podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym


Autor: Urząd Skarbowy w Strzelinie

Sygnatura: PD 415/1/04

Hasła tematyczne: sprzedaż praw

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo z dnia 15.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze sprzedaży prawa do uprawy i dostawy buraków, wyjaśnia:
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926, ze zm.) zaniechano poboru podatku. Dochody uzyskane ze zbycia prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych jako nie wymienione w żadnym z powyższych przepisów nie korzystają ze zwolnienia.
W przypadku zatem, gdy dokona Pan sprzedaży powyższego prawa dochód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (na zasadach ogólnych). Dochód ten należy wykazać łącznie z innymi dochodami w rocznym zeznaniu podatkowym.