Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Realizuję zlecenia na terenie całego kraju czyli często odbywam podróże służbowe.
Pytanie moje brzmi: czy mogę do kosztu uzyskania przychodu zaliczyć die


Autor: Urząd Skarbowy w Radomsku

Sygnatura: I/415/Z-4/04

Hasła tematyczne: diety, koszty uzyskania przychodów, podróż służbowa (delegacja), delegacja służbowa

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika dnia 05.02.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowej przedsiębiorcy, ale tylko do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ww. ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność i osób z nimi współpracujących, w części przekraczających wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

Należy jednak pamiętać, że wszelkie koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, muszą przede wszystkim spełniać ogólną zasadę kwalifikowania kosztów, która jest zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do tego przepisu, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ww. ustawy.