Czy podatnik ma prawo do odliczania renty sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej w 2000 r. w latach następnych, jeżeli zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 01.01.2001 r. skreśleniu uległ pkt 1 w art. 26


Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Sygnatura: US33/NL/LF/II/415-22/04

Hasła tematyczne: ciężar trwały, podatek dochodowy od osób fizycznych, odliczenie od dochodu, renta

Kategoria:

Z przestawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy renty z dnia 18.04.2000 r. dokonywał on odliczeń od dochodu wypłacanych na rzecz rentobiorcy świadczeń pieniężnych. Powyższe odliczenie realizowane było połowy roku 2000.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca roku 2000 odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegały renty i inne trwałe ciężary oparte na tytule prawnym, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.) z dniem 01.01.2001 r. możliwość dokonywania odliczeń z tytułu rent i trwałych ciężarów została zniesiona, poprzez skreślenie pkt 1 w art. 26 ust. 1 powyżej przytaczanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ustawy nie przewidywała jednocześnie możliwości dokonywania odliczeń od dochodu dalszych wydatków związanych z wypłacaniem rent.

W świetle przedstawionego stanu prawnego brak jest podstaw do zastosowania odliczenia od dochodu za 2001 r. i lata następne, wydatków związanych ze świadczeniem rentowym pomimo ich dalszej realizacji.