Orzeczenie nr UPF.II.825/75/02


Autor: Urząd Skarbowy w Płocku

Sygnatura: UPF.II.825/75/02

Hasła tematyczne: wkład do spółdzielni mieszkaniowej

Kategoria:

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zachowania prawa do ulgi w przypadku zmiany spółdzielni w 2002 r. Urząd Skarbowy w Płocku działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje:

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 21.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137 , poz. 1509) podatnikom, którzy nabyli prawo w latach 1997 – 2001 do odliczania od podatku wydatków poniesionych m.in. na wniesienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, przysługuje, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.), prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji- poniesionych od 1 stycznia 2002 do 31.12.2004 r.

Jednakże wycofanie ze spółdzielni wniesionego wkładu powoduje konieczność doliczenia do podatku kwoty uprzednio odliczonej, o czym stanowi art. 27 a ust. 13 pkt. 1 cyt. wyżej ustawy. Natomiast rezygnacja z celu mieszkaniowego objętego ulgą w pierwszej spółdzielni mieszkaniowej spowoduje utratę prawa do dalszych odliczeń, przysługujących podatnikom w latach 2002 – 2004 na podstawie art. 4 ust. 2 znowelizowanej ustawy w przypadku kontynuacji tej samej inwestycji.