Orzeczenie nr PB2 415/62/02/AC


Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

Sygnatura: PB2 415/62/02/AC

Hasła tematyczne: sprzedaż nieruchomości

Kategoria:

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.12.2002 r. w sprawie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości informuje, że zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. nr 90 z 1993 poz. 416 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit a-c w całości – jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Z przedłożonych przez Panią dokumentów wynika że działki nr (…) i (…) położone w Z. nabyła Pani w drodze darowizny zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr (…) z dnia 17.08.1999 r. Sprzedaż ww. działek jest zatem zwolniona z 10%-go podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.