Orzeczenie nr USPDFI/3/415/815/02


Autor: Urząd Skarbowy w Olkuszu

Sygnatura: USPDFI/3/415/815/02

Hasła tematyczne: zryczałtowany podatek dochodowy

Kategoria:

Urzad Skarbowy w Olkuszu w odpowiedzi na pismo z dn. 22.11.2002 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz 926 ze zm.) informuje, że w oparciu o przedstawione dokumenty, działalność Pana została sklasyfikowana przez GUS wg EKD 45 21A – jako "wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem budynków". Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu m.in. robót ogólnobudowlanych wynosi 5,5 %. Zatem stanowisko podane przez Pana jest właściwe.