Orzeczenie nr PDII/415-3-03


Autor: Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej

Sygnatura: PDII/415-3-03

Hasła tematyczne: ulga mieszkaniowa

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U, z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15 jeżeli w roku podatkowym podatnik, poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (…).

Odliczenia stosuje się, jeżeli: wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi, w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu – art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z pisma Pana wynika, że wydatki poniesione na budowę muru oporowego pod budynkiem, zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z odszkodowania wypłaconego za szkody powstałe w czasie powodzi.

Zatem wydatki poniesione na budowę muru zostały Panu zwrócone. Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych są wolne od podatku dochodowego – art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując: wydatki poniesione na budowę muru nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi mieszkaniowej.