Orzeczenie nr PO-415-47/02


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sygnatura: PO-415-47/02

Hasła tematyczne: odliczenia

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 17-12-2002 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit "d" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą.

Wykaz rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do skorzystania z ww. ulgi określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego (Dz. U. Nr 155, poz. 1812).

Zgodnie z tym wykazem odliczeniu będzie podlegał m.in. zakup karty sieciowej. Podłączenie natomiast do sieci internetowej nie będzie podlegało odliczeniu.