Orzeczenie nr PP-448/223/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PP-448/223/03

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług, usługi weterynaryjne, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), podatek od towarów i usług

Kategoria:

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. stosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej:

Usługi weterynaryjne były klasyfikowane w Klasyfikacji Usług obowiązującej do 31 marca 1995 r. w podbranży 42.102 "usługi sanitarno-weterynaryjne", natomiast wg Klasyfikacji Wyrobów i Usług obowiązującej do 31.12.2002 r.- do podkategorii 85.20.1. Obecnie zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług usługi te sklasyfikowano do grupowania 85.20.1.

Usługi weterynaryjne były i są zwolnione od podatku od towarów i usług, obecnie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) oraz poz. 20 załącznika nr 2 do ww. ustawy o podatku VAT.