Orzeczenie nr PP-1/448/148/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: PP-1/448/148/2003

Hasła tematyczne: homologacja, obniżenie podatku należnego, zakup, olej napędowy, samochód ciężarowy

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 18.12.2002 r. (data wpływu 20.12.2002 r.) w sprawie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do samochodu ciężarowego marki SEAT INKA przeznaczonego do przewozu towarów Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż w chwili obecnej, aby podatnik mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodu w związku z brzmieniem art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 ze zm.) samochód ten powinien być określony w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy i posiadać homologację producenta lub importera.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w Pani piśmie samochód SEAT INKA spełnia powyższe kryterium (jest typowym samochodem ciężarowym), a więc przysługuje Pani prawo do rozliczenia podatku naliczonego przy zakupie oleju napędowego.