Orzeczenie nr PD-415/5/03


Autor: Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sygnatura: PD-415/5/03

Hasła tematyczne: zakup mieszkania, remonty, odliczenia od podatku, modernizacja, fundusz remontowy

Kategoria:

W związku z Pana pismem z dnia 29.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, że:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit.d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2001 r. podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Lokal, który Pan nabył nie jest usytuowany w nowo wybudowanym budynku, tak więc jego zakup nie podlegał odliczenia na mocy tego przepisu. Późniejsza spłata rat na zakup tego mieszkania również nie stanowi podstawy do dokonania odliczeń.

Nie ma podstaw prawnych do odliczenia wydatków poniesionych na opłatę za wieczyste użytkowanie jak również podatku od nieruchomości.

Natomiast zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 w brzmieniu obowiązującym do 01.01.2002 r. podatek dochodowy zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację ? zajmowanego na podstawie tytułu prawnego – budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

W latach 2000-2002 odliczenie z tego tytułu może być dokonane w roku podatkowym, w którym suma wydatków poniesionych przez podatnika przekroczy kwotę 462 zł. Ponieważ Pan w 2001r. dokonał odliczeń wydatków na ten cel, wydatki poniesione w 2002r. na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej będą podlegały odliczeniu w ramach ulgi remontowej.