Czy przy wykonywaniu zleceń na rzeźby i medaliony nadal korzystam ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: PP2/443/124/2004/448/65/05

Hasła tematyczne: stawki podatku, dzieło sztuki, dostawa towarów

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach zgodnie z pismem znak: PP2-005/300/2004 z dnia 14.02.2005 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach, prostuje informację i wyjaśnia, że powołane w udzielonej odpowiedzi (OG/005/365/PP2/443/124/2004 z dnia 30.12.2004 r.) zwolnienia wynikające z poz. 11 załącznika Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie będzie miało zastosowania w Pana przypadku.

Zwolnienie to dotyczy, bowiem usług związanych z kulturą, w tym również usług twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania o symbolu PKWiU 92 ex.

Ponieważ, prowadzi Pan pracownię rzeźbiarską i wykonuje rzeźby, płaskorzeźby, medaliony i inne przedmioty zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Kielcach pod symbolem PKWiU 92.31.10-00.22 – dla rzeźb współczesnych i PKWiU 92.31.10-00.44 – dla medalionów, to w świetle powyższego, dokonuje Pan dostawy dzieł sztuki, tj. towarów i zgodnie z w/w przepisem na fakturach stwierdzających dokonanie sprzedaży winien Pan zastosować stawkę 7%.

Zgodnie, bowiem z art. 120 ust. 3 cyt. ustawy o VAT stawkę podatku 7% stosuje się do dostawy dziel sztuki dokonanej przez ich twórcę lub spadkobiercę twórcy.