Podatniczka zwróciła się z zapytaniem czy prawidłowo korzystała ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania podatkiem VAT w 2004 roku i nadal w 2005 roku. Działalność prowadzona była od 01.03.2004 r. (data pierwszej wykonanej usługi) z tytułu, k


Autor: Urząd Skarbowy w Jaworze

Sygnatura: PP-0090/1/4/05TP

Hasła tematyczne: zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria:

Na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworze udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Zgodnie z art. 113 ust. 9 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.), podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 202, poz. 1962) kwota, o której mowa w art. 113 ust. 1 cyt. ustawy o VAT wynosi 45.700 zł.
W związku z powyższym wyliczona kwota (proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności) wynosi: 38.208 zł (306 dni / 366 dni x 45.700 zł). Jak z powyższego wynika, uzyskana przez Panią wartość sprzedaży w 2004 roku nie przekroczyła kwoty 38.208 zł. W związku z powyższym w 2004 roku prawidłowo Pani korzystała ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Również w 2005 roku jest Pani zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług do momentu przekroczenia wartości sprzedaży w wysokości 43.800 zł, która została określona § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 253, poz. 2528).