Czy wydatki poniesione przez organizatora kilkudniowych szkoleń (sp. z o. o.) na zagospodarowanie czasu wolnego uczestników szkolenia stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu

Sygnatura: PD 0090/1-1/05

Hasła tematyczne: szkolenie

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Spółki – reprezentowanej przez…. s. c. – przedstawione we wniosku z dnia 3.01.2005 r. który wpłynął w dniu w dniu 06.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację pobytu uczestników szkoleń, które spółka organizuje w ramach prowadzonej działalności jest prawidłowe.

Podstawowa działalnością Spółki jest sprzedaż usług szkoleniowych z zakresu zarządzania projektami, zarządzania produkcją, zespołem pracowniczym lub finansami. Szkolenia, z reguły kilkudniowe, odbywają się w ośrodkach szkolno – wypoczynkowych. Zajęcia z lektorami trwają po kilka godzin dziennie pozostały czas uczestników szkolenia jest również zagospodarowany przez Spółkę i ramach wolnego czasu organizowane są wyjścia do kina, teatru, uroczysta kolacja itp. Firmy korzystające z usług Spółki otrzymują fakturę składająca się z dwóch pozycji: szkolenie i organizacja pobytu uczestnika szkolenia.

Powyższe wydatki, które staja się ostatecznie również elementem ceny sprzedaży usługi mieszczą się w katalogu kosztów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia (jeżeli wnioskodawca określił kiedy zdarzenie miało miejsce; jeżeli nie wskazał daty, to informujemy, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku; jeżeli z treści wniosku wynika, że pytanie dotyczy zdarzeń przyszłych, to informujemy, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia).