Opodatkowanie VAT sprzedaży budynków wraz z gruntem. Czy podlega zwolnieniu


Autor: Urząd Skarbowy w Legionowie

Sygnatura: 1409/PP/005/5/05/MP

Hasła tematyczne: towar używany, sprzedaż gruntów, sprzedaż budynków, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria:

Sprzedaje się nieruchomość gruntową, zabudowaną, składajacą się z budynków oraz działki gruntu o powierzchni 3,50 ha. Budynki wybudowane zostały w 1970r. i są budynkami używanymi, w rozumieniu przepisu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.
W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku od towarów i usługdostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego.
Odnośnie opodatkowania gruntów związanych ze sprzedawanymi budynkami i budowlami- zastosowanie ma przepis art. 29 ust.5 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższych przepisów- transakcja obejmująca dostawę obiektów używanych w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 (tzn. budynki i budowle- jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat) wraz z gruntem trwale z nimi związanym, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.