Czy należy korygować podatek naliczony przy sprzedaży budynku i zaniechaniu prowadzonego w nim remontu


Autor: Urząd Skarbowy w Żywcu

Sygnatura: PP 443/16/2005/BF

Hasła tematyczne: korekta podatku, sprzedaż budynków, inwestycje zaniechane

Kategoria:

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Pan M. S. zakupił (28.08.2002r. od PSS " Społem " ……) budynek, z przeznaczeniem na prowadzoną przez podatnika działalność gospodarczą. Budynek nie jest budynkiem mieszkalnym i miał być wynajmowany dla innych firm na prowadzoną przez nie działalność gospodarczą. W budynku tym zaraz po zakupie zostały podjęte prace remontowe i podatnik obniżał podatek należny o podatek naliczony wynikający z zakupów związanych z prowadzoną inwestycją. Inwestycja – remont przedmiotowego budynku nie został zakończony, podatnik jednak chce ten budynek sprzedać.
Zdaniem Pana S. sprzedaż ta będzie opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i nie będzie konieczności dokonywania korekty podatku naliczonego, odliczanego z zakupów związanych z tą inwestycją.
Takie stanowisko podatnika tut. organ uważa za prawidłowe, gdyż zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 (dot. podatników świadczących usługi taksówek osobowych), art. 119 ust. 4 (dot. szczególnych procedur przy świadczeniu usług turystyki), art. 120 ust. 17 i 19 (dot. nabywanych przez podatnika dzieł sztuki) oraz art. 124 (dot. nabycia złota).
Jednocześnie w myśl regulacji art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Reasumując, jeżeli sprzedaż przedmiotowego budynku (nie zakończonej inwestycji) będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i ponoszone nakłady służące tej sprzedaży – dają też podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, bez konieczności jego korekty.