Czy można wystawić fakturę VAT po wykonaniu usług drukowania a przed powstaniem obowiązku podatkowego


Autor: Izba Skarbowa w Krakowie

Sygnatura: PP-1/005/2/2927/04

Hasła tematyczne: obowiązek podatkowy, faktura

Kategoria:

dotyczy: informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 08.10.2004 r. nr PP1-443/29/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia zawartą w niej ocenę prawną.

Pismem z dnia 12.05.2004 r. Drukarnia Wydawnicza zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z prośbą o wyjaśnienie czy może wystawiać faktury VAT po wykonaniu usług drukowania. Zdaniem Drukarni Wydawniczej jest to możliwe gdyż samo wystawienie faktury nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia:

Obowiązek podatkowy z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11)-z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 90 dnia licząc od dnia wykonania usługi (art. 19 ust. 13 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)).
Zasady wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970, ze zm).

W przypadku ww. usług fakturę wystawia się zgodnie z § 18 rozporządzenia – nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego ale nie wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.
Zauważa się, że podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury w sposób zgodny z przepisami ww. rozporządzenia.