Stawka podatku zryczałtowanego dla działalności w zakresie produkcji prądu, oraz stawka podatku zryczałtowanego ze sprzedaży świadectw pochodzenia dla energii odnawialnej


Autor: Urząd Skarbowy w Międzychodzie

Sygnatura: POI-415/5/05

Hasła tematyczne: świadectwo pochodzenia, ryczałt ewidencjonowany, stawki podatku

Kategoria:

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku : dotychczas produkcja prądu elektrycznego była rozliczana wg stawki 5,5%, jednakże w myśl nowej ustawy Prawo energetyczne z dnia 20.01.2005r, firmy produkujące energię odnawialną będą mogły od 1 lipca 2005r oprócz prądu również sprzedawać świadectwa pochodzenia tej energii na giełdzie. Zdaniem podatnika stawka ryczałtu 5,5% zostanie jak dotychczas zachowana dla produkcji prądu elektrycznego, a świadectwa pochodzenia, które są podobne do akcji giełdowych powinny podlegać innej stawce ryczałtu, lub (jak podatnik napisał w uzupełnieniu do wniosku), nie powinny być żadną stawką ryczałtową opodatkowane.

Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 4 lit.a ustawy z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 ze zm.), stawkę 5,5% stosuje się do przychodów z działalności wytwórczej, czyli w związku z art.8 ust.1 pkt 4 stawka powyższa ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych w wyniku wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Natomiast sprzedaż świadectw pochodzenia energii elektrycznej nie podlega żadnej stawce zryczałtowanego podatku dochodowego, w związku z powyższym winna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, zgodnie z art.30b ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 14, poz.176 ze zm.)