Dom Pomocy Społecznej, mający status jednostki budżetowej świadczy usługi pralnicze dla innych jednostek posiadających ten sam status. Czy sprzedaż tych usług jest zwolniona od podatku od towarów i usług?.


Autor: Urząd Skarbowy w Szamotułach

Sygnatura: ZN-PP/443-9/05

Hasła tematyczne: jednostka budżetowa, zakład budżetowy

Kategoria:

Dom Pomocy Społecznej mający status jednostki budżetowej swiadczy usługi pralnicze dla jednostek posiadających ten sam status. Do świadczonych usług stosuje zwolnienie od podatku.

Oceniając przedstawiony przez Stronę stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że podatnicy działający w formie jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych pomiędzy sobą usług,na podstawie § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zmianami), za wyjątkiem ściśle wymienionych rodzajów usług, to jest usług rozprowadzania wody, w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych mieszczących się w grupowaniu PKWiU 90.0.Usługi pralnicze mieszczą się w grupowaniu PKWiU 93.0.

Wyżej przytoczony przepis stanowi, że zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostekami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Wobec powyższego organ podatkowy postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe w zakresie stosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług od wykonywanych usług pralniczych pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w momencie tego zdarzenia. Obowiązuje ona do czasu zmiany interpretacji lub zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i suług.